LANDMEETKANTOOR PIETERS - UW VASTGOEDEXPERT VOOR OOST-VLAANDEREN

Landmeetkantoor PIETERS is een onafhankelijk expertisebureau inzake vastgoed, hoofdzakelijk gespecialiseerd in de opmaak van gefundeerde en gedetailleerde schattingsrapporten, en dit voor ALLE types onroerende goederen (zowel residentieel-, commercieel- als industrieel / bedrijfsmatig vastgoed).
Wij leveren schattingsrapporten af bij:
 • Familiale verdelingen (echtscheiding, erfenis, uit onverdeeldheid treden, schenking ...)
 • Aankoop / verkoop van onroerende goederen
 • Voorafgaandelijke schattingen (i.h.k.v. de aangifte van nalatenschappen)
 • Gerechtelijke dossiers (op bevel van een rechter of bij een dading tussen partijen)
 • In- of uitbrengen van vastgoed in vennootschappen
 • Optimalisatie / waardering van uw onroerend patrimonium
 • Fiscale herschattingen
Waarmee kunnen we U nog van dienst zijn?
 • Allerhande opmetingen (proces-vebaal van opmeting / splitsing)
 • Opmaak verkavelingsdossier
 • Onafhankelijk advies inzake vastgoed (herbestemming, financieel meest gunstige keuze, ...)
 • Sinds 2011 treedt Gregory Pieters op als gerechtelijk expert (én tegenexpert) bij 'Gerechtelijke Procedures en Geschillenarbitrage'
 • Sinds 2016 erkend schatter-expert door de Vlaamse Belastingdienst (ID-nr. 003251315112)
 • Als landmeter-expert mogen wij ook de gereglementeerde activiteiten van een vastgoedmakelaar uitoefenen. Op uitdrukkelijke vraag van onze klanten, kunnen wij ook instaan voor de verkoop van hun onroerende goederen (vastgoedaanbod).
 • U wenst zich tijdens een plaatsbezoek aan een onroerend goed te laten bijstaan door een expert.
LANDMEETKANTOOR PIETERS - Vastgoedexpertise & landmeetkunde
Dhr. Gregory Pieters (zaakvoerder)
Landmeter - Vastgoedexpert, beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te GENT (LAN081388)