LANDMEETKANTOOR PIETERS - UW VASTGOEDEXPERT VOOR OOST-VLAANDEREN
 
Landmeetkantoor PIETERS is een onafhankelijk expertisebureau inzake vastgoed, hoofdzakelijk gespecialiseerd in de opmaak van gefundeerde en gedetailleerde schattingsrapporten, en dit voor ALLE types onroerende goederen (zowel residentieel-, commercieel- als industrieel / bedrijfsmatig vastgoed).
Wij leveren schattingsrapporten af bij:
 • Familiale verdelingen (schenking, erfenis, echtscheiding, uit onverdeeldheid treden,...)
 • De aan- of verkoop van een onroerend goed
 • De aangifte van een nalatenschap bij de Vlaamse Belastingdienst (VlaBel)
 • Gerechtelijke dossiers (o.a. schattingen op vraag van de vrederechter)
 • In- of uitbrengen van vastgoed in vennootschappen
 • Actualisatie (5-jaarlijks) van uw onroerend patrimonium
 • Fiscale herschattingen
Waarmee kunnen we u nog van dienst zijn?
 • Allerhande opmetingen (opmetingsplan, splitsingsplan, opmeten van de bestaande toestand)
 • Verkavelingsmogelijkheden bekijken & opmaken van het verkavelingsdossier
 • Onafhankelijk vastgoedadvies (vb. wat is financieel gezien de beste keuze / herbestemming pand / splitsen van de grond / ...)
 • Sinds 2011 treedt Dhr. Gregory Pieters op als gerechtsdeskundige (expertise: schattingen van alle types onroerende goederen)
 • Sinds 2016 erkend schatter-expert door de Vlaamse Belastingdienst (ID-nr. 003251315112)
 • Als landmeter-expert mogen wij de gereglementeerde activiteiten van een vastgoedmakelaar uitoefenen. Enkel op uw uitdrukkelijke vraag, kunnen wij instaan voor de verkoop van uw onroerend goed.
 • U wenst zich tijdens een plaatsbezoek te laten bijstaan door een expert (vb. bij aankoop)
 
 

Als u deze site bezoekt, gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden