LANDMEETKANTOOR PIETERS - UW VASTGOEDEXPERT VOOR OOST-VLAANDEREN!

Landmeetkantoor PIETERS is een onafhankelijk expertisebureau inzake vastgoed, hoofdzakelijk gespecialiseerd in de opmaak van gefundeerde en gedetailleerde schattingsrapporten, en dit voor ALLE types onroerende goederen (zowel residentieel-, commercieel- als industrieel / bedrijfsmatig vastgoed).
Wij leveren schattingsrapporten af bij:
  • Familiale verdelingen (echtscheiding, erfenis, uit onverdeeldheid treden, schenking, ...)
  • Aankoop / verkoop van onroerende goederen
  • Voorafgaande schatting inzake nalatenschappen (aangifte successie)
  • Gerechtelijke dossiers (op bevel van een rechter of bij een dading tussen partijen)
  • Inbrengen van vastgoed in vennootschappen
  • Optimalisatie van uw onroerend patrimonium
  • Fiscale herschattingen
Waarmee kunnen we U nog van dienst zijn?
- U wenst zich tijdens uw zoektocht naar een woning of investeringspand te laten bijstaan?
- Allerhande opmetingen, splitsingen & verkavelingen
- Advies inzake vastgoed (herbestemming, financieel meest gunstige keuze, ...)
- Sinds 2011 treedt Gregory Pieters op als gerechtelijk expert (én tegenexpert) bij 'Gerechtelijke Procedures en Geschillenarbitrage'
- Sinds 2016 kwalitatieve schatter van de overheid (Vlaamse Belastingdienst)
- Als landmeter-expert mogen wij ook de gereglementeerde activiteiten van een vastgoedmakelaar uitoefenen
 
 
TE KOOP: Energiezuinige villa te Beervelde (VERKOCHT OP 20/03/2017)
 
 
 
LANDMEETKANTOOR PIETERS - VASTGOEDEXPERTISES
Gregory Pieters (zaakvoerder)
Landmeter - Vastgoedexpert, beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te GENT (LAN 08.1388)