LANDMEETKANTOOR PIETERS - UW VASTGOEDEXPERT VOOR OOST-VLAANDEREN

Landmeetkantoor PIETERS is een onafhankelijk expertisebureau inzake vastgoed, hoofdzakelijk gespecialiseerd in de opmaak van gefundeerde en gedetailleerde schattingsrapporten, en dit voor ALLE types onroerende goederen (zowel residentieel-, commercieel- als industrieel / bedrijfsmatig vastgoed).
Wij leveren schattingsrapporten af bij:
 • Familiale verdelingen (echtscheiding, erfenis, uit onverdeeldheid treden, schenking ...)
 • Aankoop / verkoop van onroerende goederen
 • Voorafgaande schatting inzake nalatenschappen (aangifte successie)
 • Gerechtelijke dossiers (op bevel van een rechter of bij een dading tussen partijen)
 • Inbrengen van vastgoed in vennootschappen
 • Optimalisatie van uw onroerend patrimonium
 • Fiscale herschattingen
Waarmee kunnen we U nog van dienst zijn?
 • U wenst zich tijdens uw zoektocht naar een woning of investeringspand te laten bijstaan?
 • Allerhande opmetingen, splitsingen & verkavelingen
 • Advies inzake vastgoed (herbestemming, financieel meest gunstige keuze, ...)
 • Sinds 2011 treedt Gregory Pieters op als gerechtelijk expert (én tegenexpert) bij 'Gerechtelijke Procedures en Geschillenarbitrage'
 • Sinds 2016 kwalitatieve schatter van de overheid (Vlaamse Belastingdienst)
 • Als landmeter-expert mogen wij ook de gereglementeerde activiteiten van een vastgoedmakelaar uitoefenen (LAN 081388). Bekijk zeker ook ons vastgoedaanbod.
LANDMEETKANTOOR PIETERS - Vastgoedexpertise & landmeetkunde
Gregory Pieters (zaakvoerder)
Landmeter - Vastgoedexpert, beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te GENT