LANDMEETKANTOOR PIETERS - UW VASTGOEDEXPERT VOOR OOST-VLAANDEREN

Landmeetkantoor PIETERS is een onafhankelijk expertisebureau inzake vastgoed, hoofdzakelijk gespecialiseerd in de opmaak van gefundeerde en gedetailleerde schattingsrapporten, en dit voor ALLE types onroerende goederen (zowel residentieel-, commercieel- als industrieel / bedrijfsmatig vastgoed).
Wij leveren schattingsrapporten af bij:
 • Familiale verdelingen (schenking, erfenis, echtscheiding, uit onverdeeldheid treden,...)
 • De aan- of verkoop van een onroerend goed
 • De aangifte van een nalatenschap (Vlaamse Belastingdienst)
 • Gerechtelijke dossiers
 • In- of uitbrengen van vastgoed in vennootschappen
 • Optimalisatie / waardering van uw onroerend patrimonium
 • Fiscale herschattingen
Waarmee kunnen we u nog van dienst zijn?
 • Allerhande opmetingen (plan bestaande toestand, PV van opmeting en/of splitsing)
 • Verkavelingsmogelijkheden bekijken & opmaken van het verkavelingsdossier
 • Onafhankelijk advies (vb. wat is financieel gezien de beste keuze / herbestemming pand / ...)
 • Sinds 2011 treedt Gregory Pieters op als gerechtelijk expert (én tegenexpert) bij 'Gerechtelijke Procedures en Geschillenarbitrage'
 • Sinds 2016 erkend schatter-expert door de Vlaamse Belastingdienst (ID-nr. 003251315112)
 • Als landmeter-expert kunnen wij de gereglementeerde activiteiten van een vastgoedmakelaar uitoefenen. Enkel op uw uitdrukkelijke vraag, kunnen wij instaan voor de verkoop van uw onroerend goed (vastgoedaanbod)
 • U wenst zich tijdens een plaatsbezoek aan een onroerend goed te laten bijstaan door een expert
 
 

Als u deze site bezoekt, gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden