LANDMEETKANTOOR PIETERS - UW VASTGOEDEXPERT VOOR OOST-VLAANDEREN

Landmeetkantoor PIETERS is een onafhankelijk expertisebureau inzake vastgoed, hoofdzakelijk gespecialiseerd in de opmaak van gefundeerde en gedetailleerde schattingsrapporten, en dit voor ALLE types onroerende goederen (zowel residentieel-, commercieel- als industrieel / bedrijfsmatig vastgoed).
Wij leveren schattingsrapporten af bij:
 • Familiale verdelingen (schenking, erfenis, echtscheiding, uit onverdeeldheid treden,...)
 • Aankoop / Verkoop
 • Voorafgaandelijke schattingen (bij een aangifte van nalatenschap)
 • Gerechtelijke dossiers (op bevel van een rechter of bij een dading tussen partijen)
 • In- of uitbrengen van vastgoed in vennootschappen
 • Optimalisatie / waardering van uw onroerend patrimonium
 • Fiscale herschattingen
Waarmee kunnen we U nog van dienst zijn?
 • Allerhande opmetingen (proces-verbaal van opmeting / splitsing)
 • Verkavelingsmogelijkheden bekijken (opmaak verkavelingsdossier)
 • Onafhankelijk advies inzake vastgoed (herbestemming, financieel meest gunstige keuze, ...)
 • Sinds 2011 treedt Gregory Pieters op als gerechtelijk expert (én tegenexpert) bij 'Gerechtelijke Procedures en Geschillenarbitrage'
 • Sinds 2016 erkend schatter-expert door de Vlaamse Belastingdienst (ID-nr. 003251315112)
 • Als landmeter-expert kunnen wij de gereglementeerde activiteiten van een vastgoedmakelaar uitoefenen. Op uw uitdrukkelijke vraag, kunnen wij instaan voor de verkoop van uw gronden / onroerende goederen (vastgoedaanbod)
 • U wenst zich tijdens een plaatsbezoek aan een onroerend goed te laten bijstaan door een expert