Contact

LANDMEETKANTOOR PIETERS - Vastgoedexpertise & landmeetkunde

Dhr. Gregory Pieters (zaakvoerder)
Landmeter-expert, beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent (LAN 081388)

  • Beëdigd schatter onroerende goederen
  • Erkend energiedeskundige type A
  • Gerechtsdeskundige (sinds 11/10/2011)
  • Erkend schatter-expert door de Vlaamse Belastingdienst (ID-nr.: 003251315112)

Kantoor:  Martelaarslaan 346, 9000 GENT
Mobiel:    +32477807767
E-mail:    info@landmeetkantoor-pieters.be