Contact

LANDMEETKANTOOR PIETERS - Vastgoedexpertise & landmeetkunde

Gregory Pieters (zaakvoerder)
Landmeter-expert, in 2008 beëdigd door de Rechtbank van Eerste Aanleg te Gent (LAN-nr.: 081388)

  • Beëdigd schatter onroerende goederen (zowel residentieel- als bedrijfsvastgoed)
  • Sinds 2016 erkend schatter-expert door de Vlaamse Belastingdienst (ID-nr.: 003251315112)
  • Ingeschreven op het tableau van de Federale Raad van Landmeters-Experten
  • Sinds 2011 ingeschreven op de lijst van 'UGAIN - UGENT' met gerechtsdeskundigen, expertise: schatting van onroerende goederen & voorafgaandelijke schattingen
  • Erkend energiedeskundige type A (EPC)

Kantoor:  Martelaarslaan 346 - 9000 GENT
GSM:       +32477807767
E-mail:    info@landmeetkantoor-pieters.be