Verkavelingen

Is uw grond verkavelbaar? Wij zoeken het voor U uit en maken indien gewenst het volledige dossier op.

Een verkavelingsvergunning is vereist wanneer U als eigenaar een terrein wenst op te splitsen met de bedoeling delen ervan te bestemmen voor woningbouw. Zonder verkavelingsvergunning kunnen de nieuwe percelen niet verkocht worden als bouwgrond. De verkavelingsvergunning geeft aan de kopers namelijk de zekerheid dat zij op die gronden een woning kunnen oprichten.