Schatting aangifte nalatenschap

De waarde van een onroerend goed schatten is niet altijd eenvoudig; de waarde is immers afhankelijk van erg veel factoren, en er is dikwijls een stevige financiële implicatie aan verbonden. Een te hoog ingeschatte waarde zal de erfgenaam relatief gezien te veel erfbelasting doen betalen. Bij een te laag ingeschatte waarde loopt de erfgenaam het risico op een boete wegens tekortschatting.

Om deze onzekerheid zoveel mogelijk weg te nemen, kan beroep worden gedaan op erkende professionals om een realistische waarde te bepalen. Landmeetkantoor Pieters heeft een kwaliteitscharter afgesloten met de Vlaamse Belastingdienst, waardoor we erkend zijn als kwalitatieve schatter. Landmeters-experten die aansluiten engageren zich de afgesproken kwaliteitsnormen van dit charter na te leven. De Vlaamse Belastingdienst zal deze schatting aanvaarden op voorwaarde dat de schatter de regels van het charter respecteert.