Schattingen

Waardebepaling bij gerechtelijke dossiers

Veelal worden rechters / advocaten in juridische procedures geconfronteerd met het probleem dat zij een waarde moeten toekennen aan een onroerend goed. Gezien deze schattingsaangelegenheid vrij technisch is, kan u hiervoor beroep doen op een expert. Dit kan zich vb. voordoen naar aanleiding van een procedure van echtscheiding, waarbij het scheidend koppel overeenkomt zich neer te leggen bij het oordeel van een onpartijdige deskundige die in gemeen overleg aangesteld wordt. Ook bij familiale verdelingen (erfenis, uit onverdeeldheid treden, enz.) is een onafhankelijk schattingsrapport een onmisbaar, rechtsgeldig document.

Schatting bij aankoop / verkoop

Bij de aan- of verkoop van een eigendom is een onafhankelijke en neutrale schatting belangrijk, aangezien men daardoor zekerheid krijgt van de actuele marktwaarde van het onroerend goed. Als onafhankelijk schatter brengen wij een bezoek waarbij we de toestand van het goed bekijken, opmetingen doen en informatie inwinnen. Hierna wordt een gedetailleerd schattingsverslag opgemaakt met vermelding van de actuele waarde. 

Schatting bij aangifte nalatenschap

De waarde van een onroerend goed schatten is niet eenvoudig & afhankelijk van veel factoren, dikwijls is er zelfs een stevige financiële implicatie aan verbonden. Een te hoog ingeschatte waarde zal de erfgenaam relatief gezien te veel erfbelasting doen betalen. Bij een te laag ingeschatte waarde loopt de erfgenaam het risico op een boete wegens tekortschatting. Om deze onzekerheid zoveel mogelijk weg te nemen, kan beroep worden gedaan op een erkende schatter-expert. Wij hebben een kwaliteitscharter afgesloten met de Vlaamse Belastingdienst (VLABEL), en staan op de lijst van "erkende landmeters-experten". De Vlaamse Belastingdienst zal onze uiteindelijke schatting dus aanvaarden. 

Waardebepaling voor financiële instellingen 

Banken doen vaak beroep op schatters om de waarde te bepalen van eigendommen met het oog op het toestaan van een hypothecaire lening. 

Bedrijfsvastgoed

Landmeetkantoor Pieters is gespecialiseerd in het schatten van alle types bedrijfsvastgoed, waaronder: kantoren, winkels, industriegebouwen, magazijnen, bedrijfsgebouwen, KMO-gronden...