Opmetingen

Wanneer de aankoopakte enkel melding maakt van de kadastrale oppervlakte, bestaat er nog geen zekerheid over de exacte oppervlakte en de eigendomsgrenzen. De kadastrale oppervlakte is indicatief en dient enkel als basis voor de berekening van uw grondbelasting. Bijgevolg kunnen bij de inplanting van uw nieuwe woning of bij een verbouwing problemen rijzen met aanpalende eigendommen of met de grens van het openbaar domein.
 
Het opmetingsplan van een beëdigd landmeter-expert geeft U zekerheid over de correcte grenzen en oppervlakte. Wanneer dit opmetingsplan samen met uw akte wordt geregistreerd, hebt U juridische zekerheid. Het is dus aangewezen een landmeter-expert aan te stellen.
 
  • Wij maken voor U een 'proces-verbaal van opmeting' op. Hierin worden ondermeer alle grenzen beschreven, staan de afmetingen van de zijden en de coördinaten van de hoekpunten, alsook de exacte oppervlakte van het perceel.
  • Heeft U nood aan een afpaling van uw domein? Wij plaatsen palen op de correcte eigendomsgrens of treffen een minnelijke schikking tussen U en uw buur bij eventuele grensgeschillen.
  • Wenst U een deel van uw perceel te verkopen? Wij maken voor U een splitsingsplan op.
  • Wenst U uw grond te verkavelen? Wij onderzoeken voor U de mogelijkheden en maken indien gewenst het volledige verkavelingsdossier op.