Advies

Vastgoed / Immobiliën

De landmeter is de persoon bij uitstek om advies te geven betreffende alle elementen van de geplande verkoop:

  • Samen met U overlopen wij welke werken nog kunnen gebeuren alvorens de woning verkocht kan worden. Anderzijds kan het ook interessant zijn om bepaalde werken juist niet meer uit te voeren.
  • Samen met U overlopen wij in welke vorm de eigendom optimaal verkocht kan worden. Kan de grond verkaveld worden, of kan een stuk grond worden afgesplitst en verkocht worden aan de buren? Moet de meergezinswoning in zijn geheel verkocht worden, of brengt die meer op door deze op te delen?
  • Samen met U overlopen wij hoe U de beste publiciteit kan voeren. De opmaak van een plattegrond van uw woning kan interessant zijn bij de verkoop.
  • Tot slot geven wij U graag enkele tips over hoe en wanneer U kandidaat-kopers kan ontvangen.

Vastgoed  /Landmeetkunde

Bij de aankoop van een onroerend goed stelt de notaris een akte op en staat hij U bij met raad en daad. Een eigendom kan immers niet onmiddellijk zichtbaar bijkomende lasten en plichten inhouden, zoals erfdienstbaarheden.

  • Wij onderzoeken of uw grond belast is met een rooilijn, RUP (Ruimtelijk Uitvoeringsplan), BPA (Bijzonder Plan van Aanleg), onteigeningsplan, erfdienstbaarheid, enz...
  • Is uw grond verkavelbaar? Wij zoeken het voor U uit en maken indien nodig het volledige dossier op.
  • Zorg dat U bij de aankoop van een woning over een opmetingsplan van een beëdigd landmeter-expert beschikt. Enkel dergelijke plannen geven U zekerheid over de correcte grenzen en oppervlakte. Wanneer het opmetingsplan samen met uw akte wordt geregistreerd, biedt dit U juridische zekerheid.
  • Wenst U een deel van uw eigendom te verkopen? Wij maken voor U een splitsingsplan op.
  • Wenst U uw perceel af te palen? De landmeter-expert plaatst palen waar de correcte eigendomsgrens ligt of treft een minnelijke schikking tussen U en uw buur bij grensgeschillen.